WINLINK-föredrag hos FRO Linköping den 28 februari 2013

WINLINK-föredrag

Foto: Jan Gyllenhammar

På februari månads öppet hus höll Leif Tollén, SM5VXO, ett föredrag om WINLINK för medlemmarna i FRO Linköping. WINLINK är ett radiosystem som kan användas till att skicka epost på såväl amatörbanden som andra frekvensband. Ett flertal moder är i bruk.

 

WINLINK-föredrag

Foto: Jan Gyllenhammar

Leif gick igenom hur systemet är uppbyggt och demonstrerade därefter hur man skickar och tar emot melj. Han valde att använda moden WINMOR och kopplade upp sin kortvågstranceiver IC-7000 på 14 MHz-bandet mot gatewaystationen HB9XQ i Bern, Schweiz. Nyfikna blickar betraktade hur systemet arbetade och efter ett tag trillade ett flertal mejl in och Leifs testmejl skickades iväg till hans Hotmail-konto. Hastigheten när man skickar epost över kortvågsradio är låg, men fördelen med systemet är att man kan skicka epost även om delar av internet slås ut eller på annat sätt är oåtkomliga.