FRO Finspång aktiviteter 2014

2014

 

Lokalen öppen 1:a tisdag i varje månad från ca. kl.18.00 (ej juli).
Reservation för ändringar och ev. tillkommande aktiviteter

 

14-Jun Lördag Arbetsdag Från kl.10:00 Deltagarna bjuds på Grillat
20-Jun Fredag Ljud Midsommarfirandet i Grytgöl
23-27-Juli Tor-Sön Ljud GIK Varpa SM i Motala
16-Aug Lördag Ljud GIK Flergren staffetten i Grytgöl
23-Aug Lördag Ljud/samband

Vid kraftloppet i Grytgöl

Augusti Arbetsdagar   Lokalen Ombyggnad
September Arbetsdagar Lokalen Ombyggnad
14-Okt Tisdag Sty möte Strömbacka kl:18:00
8-nov Lördag SL-Test kl. 11.00 - 16.00
December Julavslutning  E.S.O