Frivilliga Radioorganisationen

FRO Linköping

Kontaktinformation

FRO Östergötland
Hangargatan 50
602 09 NORRKÖPING
E-post: ostergotland@fro.se

FRO Linköpings aktiviteter våren 2017

Onsdagen den 12 april 2017

Öppet hus i vår lokal klockan 18:30.

Lördagen den 13 maj 2017

Vi har en utomhusaktivitet tillsammans med FRG. FRG är den frivilliga resursgrupp som ska hjälpa kommunen om behov uppkommer vid någon påfrestning.

Onsdagen den 7 juni 2017

Vår traditionella grillafton.

 

Inloggning

Endast för medlemmar

    

Hitta FRO nära dig

Sök