Frivilliga Radioorganisationen

FRO Östergötland

Kontaktinformation

FRO Östergötland
Hangargatan 50
602 09 NORRKÖPING
E-post: ostergotland@fro.se

montering-utrustning

Välkommen till FRO Östergötland

Frivilliga Radioorganisationen Östergötland välkomnar hela familjen som medlemmar. Vi har avdelningar i Finspång, Linköping och Norrköping.

Alla ska vara välkomna i föreningsaktiviteter. Ung som gammal, kvinna eller man, utlandsfödd eller född i Sverige. 

I vissa av våra uppdrag/aktiviteter krävs dock att du är svensk medborgare för att kunna delta. 


I FRO Östergötland har vi:
- R
en föreningsaktivitet i våra avdelningar. Exempel kan vara amatörradio, temakvällar, datautbildning, sambandsuppdrag eller bara träffas och prata lite.
-
Ungdomsverksamhet genom de centrala sommarkurserna.
-
Uppdragsverksamhet. Framförallt då som specialister inom Hemvärnet - de nationella skyddsstyrkorna. Men även till övriga nationella uppdragen för samhällets krisberedskap.

Medlemsavgiften för 2017

Nu är det dags att betala medlemsavgiften för Din och Dina eventuella familjemedlemmars medlemskap i FRO Östergötland för verksamhetsåret 2017.

Medlemsavgiften för enskilt medlemskap är: 160 kr

Medlemsavgiften för familj, boende tillsammans är: 260 kr

Glöm inte att ange vilket/vilka SL - nummer som betalningen omfattar.

Betalning görs till FRO Östergötlands Plus Giro 22 09 42 – 7

Kallelse till avdelningsstämma FRO Linköping

Medlemmarna i FRO Linköping kallas härmed till ordinarie avdelningsstämma torsdagen den 9 februari 2017 klockan 18.30 i Grenadjärhuset.


Förslag till dagordning

 • Val av stämmoordförande.
 • Val av stämmosekreterare.
 • Fastställande av dagordning
 • Fastställande av röstlängd
 • Val av justerare, tillika rösträknare, att tillsammans med stämmoordföranden justera protokollet. Justerarna ska väljas bland ledamöterna i stämman.
 • Frågan om stämman har kallats enligt stadgarna.
 • Avdelningsstyrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelse.
 • Revisorernas berättelse över räkenskaper och förvaltning.
 • Frågan om ansvarsfrihet för avdelningsstyrelsen.
 • Ärenden från avdelningsstyrelsen (propositioner).
 • Ärenden från enskild medlem (motioner).
 • Fastställande av budget och verksamhetsplan för det kommande verksamhetsåret.
 • Val av två revisorer och en revisorsersättare.
 • Val av styrelse för det kommande verksamhetsåret.
 • Val av delegater till förbundsstämman. Ledamöter och ersättare i förbundsstyrelsen är inte valbara.
 • Val av valberedning bestående av två ledamöter varav en sammankallande.
 • Avslutning.

Öppet Hus i Linköping 8 december 2016

Åter dags för Öppet Hus i Linköping. Den här gången kommer vår medlem Leif Tollén att berätta om sitt besök vid Bletchley Park. Ni vet förstås vad det är? Just det, det är den anläggning i England där man under andra världskriget dechiffrerade tyskarnas meddelanden.

Välkommen till Fro Linköpings lokal i Malmslätt torsdagen den 8 december 2016 klockan 18.30. Som vanligt blir det fika också.

Öppet Hus i Linköping

På torsdag kl 18:30, den 10 november 2016, har vi i FRO Linköping Öppet Hus i vår lokal. Välkommen dit och träffa oss andra och självklart tar vi en fika tillsammans. 

Inloggning

Endast för medlemmar

    

Hitta FRO nära dig

Sök